Rodzinny Ogród Działkowy "ŚWIT" w Bydgoszczy

Informacje bieżące

Image

 

 

 

 

 

 

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu PZD, stwierdzono, że Walne Zebranie w Naszym Ogrodzie będzie musiało być powtórzone.

Stwierdzono, że z powodu braku informacji w zaproszeniu o drugim terminie Zebrania, wszystkie podjęte uchwały tracą moc i są nie ważne.

Następne Walne Zebranie odbędzie się w drugiej połowie kwietnia.

 

 

ECHA WALNEGO ZEBRANIA Z DNIA 18.02.2017 R

 

W dniu 18.02.2017 r odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze ROD „ŚWIT”.

Kontrowersyjnym tematem była awaria sieci wodociągowej. Ze względu na brak widocznych miejsc ubytku wody oraz na 36 letnią instalację wodociągową, zwrócono się z zapytaniem ofertowym do kilku firm celem sporządzenia kosztorysu budowy nowej sieci wodociągowej. Kosztorys sporządzony był celem określenia wielkości kosztów potrzebnych do zrealizowania inwestycji do przedstawienia i zaopiniowania przez Walne Zebranie. Kosztorys był bezpłatny.

            W korespondencji wysłanej z zaproszeniem na Walne Zebranie była prośba o liczny udział członków w celu wyboru kierunku działania dla Zarządu ROD. Na 63 członków PZD obecnych było 25 osób. Przy tej frekfencji za realizacją inwestycji było 16 osób, 6 osób było przeciw a 3 osoby się wstrzymały od głosu.

            Bardzo podobnie było przy zbliżonej frekfencji na Walnym Zebraniu w 2016 roku. Miała być podjęta decyzja o budowie sieci kanalizacyjnej. Walne Zebranie w 2016 roku upoważniło Zarząd do realizacji inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacyjnej. Ze względu na konieczność zadłużenia Ogrodu na kwotę ok. 100.000 zł odstąpiono od realizacji tej inwestycji. Powodem rezygnacji była przede wszystkim bardzo mała frekfencja na Zebraniu, podobnie jest w roku bieżącym i problematyczna ściągalność składki na raty.

Mimo większości głosów za realizacją inwestycji nie chcemy podejmować tak ważnych decyzji przy tak nieodpowiedzialnym podejściu do obecności na Walnym Zebraniu. Decyzje o zaciągnięciu kredytu obciążą wszystkich działkowców. Mamy świadomość tego, że ściągalność składek byłaby problematyczna - można oczywiście sięgnąć po środki prawne, zmuszające do spłaty kredytu – ale nie oto chodzi. Chodzi o świadome podejmowanie decyzji większością realną a nie procentową.   

Będziemy szukać uszkodzenia sieci wodociągowej i próby jej naprawy. Koszty poniesione przy  lokalizacji i naprawie uszkodzenia oraz ubytku wody będą podzielone na wszystkich i do zapłacenia przy opłatach działkowych wiosennych.

Były głosy w dyskusji dotyczące gwarancji na nową instalację. Wykonawca udziela gwarancji na 15 lat na wykonane prace oraz gwarancji na materiały zgodnie z gwarancją producenta. Przy ewentualnej naprawie uszkodzenia nie mamy żadnej gwarancji na to, że za chwilę nie wystąpi uszkodzenie gdzie indziej.

Ale szanując wolę mniejszości przystąpimy do pracy bez konieczności brania kredytu na inwestycję, co wcale nie świadczy o tym, że będzie taniej. 

Zorganizujemy Otwarte Posiedzenie Zarządu, na które zaprosimy wszystkich użytkowników działek, wszystkich, którym na sercu leży dobro Ogrodu, do spokojnych i rzeczowych rozmów i dyskusji o sytuacji i rozwiązywaniu problemów w Naszym Ogrodzie.

Bez głosowań i podejmowania decyzji za lub przeciw, po prostu chcemy rozmawiać.


 

 

Osoby, u których nie był dokonany odczyt liczników proszone są o natychmiastowy kontakt.

Działki nr:  7, 22

 

 

Działki na sprzedaż.

W naszym Ogrodzie są do sprzedania działki, które sprzedają właściciele.

Działka nr 1   - tel. 601-731-640

Działka nr 7   - tel. 501-036-593

Działka nr 36 - tel. 697-535-289

 

 

Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz wypuszczania psów bez opieki poza teren działki.

 

Działkowy Savoir-Vivre

Powrót

ZARZĄD

Zebrania Zarządu odbywają się w pierwszą

sobotę miesiąca o godz. 12.00

Powrót

 

Image

Skład Zarządu ROD "ŚWIT"

 

Prezes            Marek Jasiulewicz    

                                    tel. 533 917 123

 

Wiceprezes   Sławomir Kwiatkowski

 

Sekretarz           

 

Skarbnik       Beata Kamińska      

                                       tel. 512 478 926

 

Członek        Mirosława Majewska

 

 

Image

 

 

 

Kontenery

 

 

Tutaj będą zamieszczane informacje o podstawianych dużych kontenerach.

 

 

Powrót

 

Informacje

 

 

 

 

 

W świetlicy Ogrodu jest ustawiony stół do tenisa stołowego, który otrzymaliśmy bezpłatnie z Klubu Sportowego "GWIAZDA" w Bydgoszczy.

Stół jest dostępny dla wszystkich chętnych do gry w ping-ponga. Klucze do świetlicy są u Prezesa działka nr 35 oraz u Gospodarza Ogrodu działka nr 47.

 


W związku na niestabilny grunt na alejkach i  możliwość uszkodzenia instalacji wodociągowej, zabrania się wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.


Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W dniu 28 sierpnia 2015r. weszły w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Co ta zmiana oznacza dla działkowców? Z perspektywy działkowca ważne jest, że zrezygnowano z dotychczasowego wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależnionego od wieku rośliny (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). 

Jednakże bez zezwolenia będzie można usunąć w szczególności:
1) drzewa owocowe;
2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Powrót

 

Proszę kliknąć w zdjęcie

Relacja z Pikniku Działkowego

 

Biesiada Budowa placu zabaw
Nowy plac zabaw Punkt medyczny

Zabawy z dziećmi

Link do filmu z "Zabawy z dziećmi"

Powrót

Image

 

 

 

Informacje kontaktowe

Rodzinny Ogród Działkowy "ŚWIT"
85-834 Bydgoszcz, ul. Mokra 1a,

Tel: 533-917-123


Email:
ROD "ŚWIT"

 

Nr konta:  

45 1240  6452  1111  0010  6277  7547

NIP: 953 - 14 - 09 - 034

Powrót