Rodzinny Ogród Działkowy "ŚWIT" w Bydgoszczy

Informacje bieżące

Image

 

 

 

 

 

 

 

 Zarząd informuje, że Walne Zebranie sprawozdawcze w naszym Ogrodzie odbędzie się:

18 lutego 2017 r. o godzinie 17.00

 w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. K.K. Baczyńskiego 1 na Kapuściskach.

          Tak wczesny termin Walnego Zebrania wymusiła awaria sieci wodociągowej w ogrodzie. Od połowy września do zamknięcia wody, ubyło 390 m3 wody, co spowodowało ubytek z konta ogrodu 2.440 zł. Najgorsze jest to, że nie wiadomo gdzie nastąpił wyciek. Zmuszeni jesteśmy do ułożenia nowej instalacji wodociągowej, bez której nie otworzymy wody, bo doprowadzi to do bankructwa Ogrodu.

          Aby wykonać tę inwestycję, wycenioną na 35 tysięcy złotych, będziemy musieli zaciągnąć kredyt. Wystąpimy również o bezzwrotną dotację do Krajowej Rady PZD.

Koszt inwestycji: 35.000 zł

Kredyt będzie na 5 lat z oprocentowaniem 2%, płatny w dwóch ratach w roku:

Rata miesięczna dla Ogrodu           615 zł

Rata roczna  dla Ogrodu              7.380 zł

Rata półroczna dla działki            3.690 zł / 46 działek = 81 zł

Płatność w dwóch ratach po 81 zł od działki (I rata - maj, II rata - wrzesień).

          Walne Zebranie musi podjąć Uchwały związane z inwestycją w Ogrodzie. Pod koniec lutego w Zarządzie Okręgowym odbędzie się posiedzenie, na którym zapadnie decyzja o udzieleniu kredytu.

          Informujemy również, że jest nowy numer telefonu do Zarządu:

533 - 917 - 123

W związku z rezygnacją dwóch członków Zarządu ( sprzedaż działek 36 i 43) są dwa wolne miejsca w Zarządzie. Brakuje Sekretarza i Członka zwyczajnego. Bardzo prosimy o zgłoszenia kandydatów na te wolne miejsca. Prosimy również o przygotowanie tematów, które chcieli by Państwo poruszyć na Walnym Zebraniu.

 


 

 

Osoby, u których nie był dokonany odczyt liczników proszone są o natychmiastowy kontakt.

Działki nr:  7, 22

 

 

Działki na sprzedaż.

W naszym Ogrodzie są do sprzedania działki, które sprzedają właściciele.

Działka nr 1   - tel. 601-731-640

Działka nr 7   - tel. 501-036-593

Działka nr 36 - tel. 697-535-289

Działka nr 43 - tel. 531-791-710

 

Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz wypuszczania psów bez opieki poza teren działki.

 

Działkowy Savoir-Vivre

Powrót

ZARZĄD

Zebrania Zarządu odbywają się w pierwszą

sobotę miesiąca o godz. 12.00

Powrót

 

Image

Skład Zarządu ROD "ŚWIT"

 

Prezes            Marek Jasiulewicz    

                                      tel. 604 78 66 44

 

Wiceprezes   Sławomir Kwiatkowski

 

Sekretarz     

 

Skarbnik       Beata Kamińska      

                                         tel. 512 478 926

 

Członek       

 

 

Image

 

 

 

Kontenery

 

 

Tutaj będą zamieszczane informacje o podstawianych dużych kontenerach.

 

 

Powrót

 

Informacje

 

 

 

 

W świetlicy Ogrodu jest ustawiony stół do tenisa stołowego, który otrzymaliśmy bezpłatnie z Klubu Sportowego "GWIAZDA" w Bydgoszczy.

Stół jest dostępny dla wszystkich chętnych do gry w ping-ponga. Klucze do świetlicy są u Prezesa działka nr 35 oraz u Gospodarza Ogrodu działka nr 47.

 


W związku na niestabilny grunt na alejkach i  możliwość uszkodzenia instalacji wodociągowej, zabrania się wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.


Nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów.

W dniu 28 sierpnia 2015r. weszły w życie nowe zasady dotyczące wycinki drzew i krzewów. Co ta zmiana oznacza dla działkowców? Z perspektywy działkowca ważne jest, że zrezygnowano z dotychczasowego wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzewa uzależnionego od wieku rośliny (wymóg ten dotyczy drzew, których wiek przekracza 10 lat). 

Jednakże bez zezwolenia będzie można usunąć w szczególności:
1) drzewa owocowe;
2) drzewa, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 35 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

- 25 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew;

Powrót

 

Proszę kliknąć w zdjęcie

Relacja z Pikniku Działkowego

 

Biesiada Budowa placu zabaw
Nowy plac zabaw Punkt medyczny

Zabawy z dziećmi

Link do filmu z "Zabawy z dziećmi"

Powrót

Image

 

 

 

Informacje kontaktowe

Rodzinny Ogród Działkowy "ŚWIT"
85-834 Bydgoszcz, ul. Mokra 1a,

Tel: 604-78-66-44


Email:
ROD "ŚWIT"

 

Nr konta:  

45 1240  6452  1111  0010  6277  7547

NIP: 953 - 14 - 09 - 034

Powrót